Information

Sidebar

 

Lidt om bordet

 • Der er forskel på, hvordan bordene bør placeres.
 • Ved en fest hvor gæsterne skal komme og gå på forskellige tidspunkter, bør bordene ikke stå som til en festmiddag. Der skal være gangarealer til trafikken.

 

Morgenkaffe eller reception

 • Det mest praktiske er at bordene står, så deltagerne kan komme og gå uden at genere de øvrige. Hvis det er muligt, er det godt med borde ud fra en langvæg.
 • Mindst 75 cm fra endevæg til første bordkant og mindst 130 cm mellem bordene.
 • Til kaffebordet kan man nøjes med 50 cm bordplads til hver gæst, mens der til receptioner (hvor der bruges kniv og gaffel) bør være mindst 60 cm til hver gæst.

 

Den festlige middag eller frokost

 • Bordet må gerne fremstå som et samlet hele og festens hædersgæster bør anbringes, så de har øjenkontakt med alle gæsterne.
 • Der bør aldrig være mindre end 60 cm bordplads – men gerne mere til hver gæst.
 • Fra bordkant til væg bør der være mindst 75 cm, og skal der serveres for gæsterne, er det nødvendigt med 1 meter.
 • Ved det hesteskoformede festbord bør der i åbningen være mindst 150 cm for at serveringen kan komme op mellem de to rækker gæster.

 

Volder bordet problemer

 • For at skabe overblik kan det være en god idé at tegne borde og opstilling på et stykke kvadreret papir. Lav f.eks. tegningen så 1 meter er 2 cm på tegningen.
 • Vore borde findes i forskellige størrelser, så lokalet næsten kan “skræddersys” til ethvert formål – og så har vi erfaringen, som vi ganske gratis stiller til rådighed.